lightsout

  1. D

    [ PINOY ]

    PINOY ay isang impormal na demonym na nagre-refer saming mga PILIPINO dito sa PILIPINAS. . PINOY, ang Pinoy ay grupo ng mga Pilipino na mga pogi at may mga utak, nag tratrashtalk kami pero nasa lugar, hindi kami yung utak ipis katulad ng mga iba jan. Kami ay may gawa, di kami nag sasalita kung...

Official Partner

You want your link here?

If you want to advertise your link here use the contact form below.
Top